Copyright 2019 - Khoa Công nghệ Lương thực - Thực phẩm

 

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bảo quản, chế biến, kinh doanh thực phẩm; quản lý chất lượng, an toàn, vệ sinh thực phẩm.

Vị trí công việc:

- Quản lý
- Chuyên viên đảm bảo chất lượng
- Chuyên viên an toàn thực phẩm
- Chuyên viên phát triển sản phẩm
- Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm
- Chuyên viên quản lý quy trình sản xuất thực phẩm

 

TỈ LỆ CÓ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP

Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long là trường đầu tiên tại tỉnh Vĩnh Long đào tạo chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm. Vì vậy, cựu sinh viên chuyên ngành này của trường làm việc tại khắp các doanh nghiệp thực phẩm khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hàng năm, cựu sinh viên về trường tuyển dụng sinh viên chuyên ngành này. Chính vì vậy, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp chiếm tỉ lệ trên 90%.

VĂN BẢN

CẤP KHOA

CẤP TRƯỜNG

HỌC THUẬT

CHUYÊN ĐỀ

CLB KHOA CNLTTP