Copyright 2019 - Khoa Công nghệ Lương thực - Thực phẩm

 

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL – ĐIỆN THOẠI

1

Phan Văn Việt

Trưởng khoa

ĐT:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Hải Chinh

P. Trưởng khoa

ĐT:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguyễn Văn Sum

Giảng viên

ĐT:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Thị Oanh Kiều

Giảng viên

ĐT:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Cao Thị Lan Như

Giảng viên

ĐT:
Email:
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Thị Kiều Tiên

Giảng viên

ĐT:
Email:
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Nguyễn Thế Vinh

Giảng viên

ĐT:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Lê Văn Kiên Nhẫn

Giảng viên

ĐT:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Đoàn Thanh Liêm

Giảng viên

ĐT:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Ngô Xuân Hoàng

Giảng viên

ĐT:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Huỳnh Tấn Phúc

Giảng viên

ĐT:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Trần Thị Mai Hân

Giảng viên

ĐT:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Phạm Thị Thanh Tú

Giảng viên

ĐT:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Lương Tâm Kha

Giảng viên

ĐT:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Biện Công Trung

Giảng viên

ĐT:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Hồ Thị Thu Thảo

Giảng viên

ĐT:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

Đỗ Nguyệt Quế

Chuyên viên

ĐT:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

Trần Thị Hồng Ngân

Giảng viên

ĐT:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

Trần Phương Duy

Chuyên viên

ĐT:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

Nguyễn Thị Phương Tâm

Chuyên viên

ĐT:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VĂN BẢN

CẤP KHOA

CẤP TRƯỜNG

HỌC THUẬT

CHUYÊN ĐỀ

CLB KHOA CNLTTP